โค้งท้าย”อาคม”ลุยตรวจงานโครงข่ายทางหลวง-สะพานนครสวรรค์-ชัยนาท

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

วันที่1มิ.ย.2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจงานจังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทตลอดทั้งวัน

เริ่มต้นจากโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 122 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ซึ่งเป็นทางหลวงหลักในการเดินทางสู่ภาคเหนือและเป็นโครงข่ายสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อปี 2554 ทางหลวงหมายเลข 122 ได้รับความเสียหายจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งท่วมคันทางทำให้ได้รับความเสียหายถึงผิวจราจร

จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างยกระดับคันทางให้สูงขึ้นและปรับปรุงให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 112 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) เป็นการยกระดับคันทาง ปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางให้แข็งแรงสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ระยะทาง 12.117 กิโลเมตร ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกและปรับปรุงจุดกลับรถ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์

โดยได้สั่งการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียนบริเวณทางลอดให้สวยงาม ติดตั้งป้ายจำกัดความสูงของอุโมงค์ทางลอดเพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้า จัดพื้นที่และปรับเขตทางให้เป็นจุดจอดพักรถเพิ่มมากขึ้น

จากนั้นนายอาคมตรวจโครงการก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงนครสวรรค์ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบหน่วยบริการฯ ปรับเพิ่มแนวถนนโดยใช้แนวเขตทางหลวงเพื่อให้รถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการสามารถวิ่งผ่านด้านหลังอาคารหน่วยบริการฯ ออกเข้าสู่ทางหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายแนะนำหน่วยบริการฯ เพื่อสร้างการรับรู้และความคุ้นเคยแก่ประขาชน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราวแล้ว

นอกจากนี้ยังเดินทางไปตรวจโครงการก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยและศาลาพักคอยบนถนนสายแยก ทล.1 – บ้านเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หลังแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ได้ดำเนินงานถมดินและวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างศาลาพักคอย จำนวน 4 หลัง บริเวณหน้าโรงเรียนเขาทองพิทยาคม และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนฯ ติดตั้งป้ายจราจร และตีเส้นจราจรต่อไป

ซึ่งได้สั่งการให้ก่อสร้างเกาะกลางถนน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนฯ ตีเส้นกำหนดทางเดิน เส้นทางสำหรับขับขี่รถจักรยานยนต์และจักรยาน ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอและเชื่อมต่อกับศาลาพักคอย และขอให้โรงเรียนฯ ปลูกต้นไม้ตกแต่งบริเวณศาลาพักคอยและประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นักเรียนใช้เส้นทางเดิน เส้นทางรถจักรยานและจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัย

จากนั้นตรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีจุด เริ่มต้นโครงการตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สิ้นสุดโครงการตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมถนนเชิงลาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตความยาว 890 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร รวมทั้งทางกลับรถใต้สะพาน ปัจจุบันมีความคืบหน้าโครงการฯ 96% คงเหลืองานลาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ตีเส้นและติดตั้งสัญญานไฟจราจร และระบบบายน้ำ จะแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย. นี้

1/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา