info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

DRTฟันธงวัสดุก่อสร้างโต5% ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมาแรง

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT เปิดเผยว่า แนวโน้มภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างปี 2563 เติบโตใกล้เคียงกับภาพรวมเศรษฐกิจ หรือไม่เกิน 5% จากปัจจัย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีผลบังคับใช้ในปีนี้จะช่วยกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินนำที่ดินเปล่าที่เก็บสะสมไว้มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดภาระการจ่ายภาษี เช่นนำมาปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือลงทุนก่อสร้างร้านค้าเพื่อค้าขาย ส่งผลดีต่อความต้องการใช้สินค้าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันยังมองว่า ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 40% ของมูลค่าตลาดรวมวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ซึ่งสัดส่วนยอดขายสินค้าเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอยู่ที่ 20-30% และเพื่อการก่อสร้างบ้านใหม่อยู่ที่ 70-80% จากปัจจัยการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานของผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งภายในและภายนอกมีฟังก์ชั่นการใช้งานให้เลือกหลายแบบ สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้เจ้าของบ้านเลือกปรับปรุงและต่อเติมบ้านเพื่อรองรับการขยับขยายที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ด้วยปัจจัยดังกล่าว ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ชั้นนำ จึงเดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการเพิ่มโอกาสการขายสินค้าแก่ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ

เช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้าโครงการ ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้สินค้าและบริการติดตั้งเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมากขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยประเมินว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้สังเคราะห์มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากการนำวัสดุทดแทนไม้ไปใช้ตกแต่งที่อยู่อาศัยได้อย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับอิฐมวลเบาที่ถูกนำมาใช้ทดแทนอิฐมอญช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง และสามารถนำไปใช้งานในส่วนอื่นๆ อาทิ เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป

“เรามองว่าตลาดวัสดุก่อสร้างในปีนี้ยังเติบโตจากปีก่อน สะท้อนจากยอดขายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งสินค้ากลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ และอิฐมวลเบาที่ยังต้องเร่งผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มปริมาณสต๊อกสินค้ารอการขายจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5-10 วัน” นายสาธิต กล่าว

8/1/2563  แนวหน้า (8 มกราคม 2563)

แนะนำคู่ค้า