info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.204.42.98

ทย.ชูพื้นที่เดิม“บางเลน-นครชัยศรี” ชงสร้างสนามบินนครปฐม

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมท่าอากาศยานหรือทย. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม ยันสร้างบนพื้นที่เดิมบางเลน-นครชัยศรี ร่วม 3,500 ไร่ จ่อเสนอครม.ไฟเขียวเปิดPPP คาดใช้งบลงทุน 3 หมื่นล้านบาท นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม เผยว่า กรมท่าอากาศยานได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการท่าอากาศยานนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการขึ้นเพื่อบรรเทาความคับคั่งของท่าอากาศยานหลัก และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยศึกษาความต้องการใช้ท่าอากาศยาน และเปรียบเทียบพื้นที่ทางเลือกที่มีศักยภาพในการก่อสร้างสนามบิน ซึ่งพิจารณาปัจจัยในหลายด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแบบก่อสร้างเบื้องต้น

ภายหลังจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างคือ อำเภอบางเลน (ต.บางระกำ ต.ลำพญา) และอำเภอนครชัยศรี (ต.บางแก้วฟ้า ต.บางพระ ต.วัดละมุด) ห่างจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ประมาณ 5.3 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งจากการออกแบบโครงการฯจะมีพื้นที่ขนาด 3,500 ไร่ ทางวิ่งขนาด 45x2,500 เมตร อาคารที่พักผู้โดยสาร 3 อาคาร พื้นที่ประมาณ 115,740 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 5,100 คนต่อชั่วโมง อาคารและลานจอดรถ จอดรถได้ประมาณ 4,200 คัน โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมท่าอากาศยานได้จัดสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชนโครงการท่าอากาศยานนครปฐม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและภาคเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยภายหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) ในครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว กรมท่าอากาศยานจะได้รวบรวมข้อมูลสรุปผลทั้งหมด นำเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณในการลงทุนต่อไป

สำหรับรูปแบบการลงทุนกรณีให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานนครปฐม จำนวน 3 แนวทางได้แก่ 1. รัฐลงทุนค่าที่ดิน เอกชนลงทุนการก่อสร้างทั้งหมด โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้รัฐร้อยละ 5 มีระยะเวลาคืนทุน 18.67 ปี 2. รัฐลงทุนที่ดินและงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ยกเว้นลานจอดอากาศยาน) เอกชนลงทุนอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารปฏิบัติการภาคพื้นดิน ลานจอดอากาศยานทั้งหมด โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้รัฐร้อยละ 50 มีระยะเวลาคืนทุน 20.25 ปี 3. รัฐลงทุนที่ดิน งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน งานอาคารที่พักผู้โดยสาร ลานจอดอากาศยานพาณิชย์ เอกชนลงทุนอาคารผู้โดยสาร อาคารปฏิบัติการภาคพื้นดิน ลานจอดอากาศยานเชิงธุรกิจ โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้รัฐร้อยละ 52 มีระยะเวลาคืนทุน 20.17 ปี ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรายงานผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคมประมาณกลางปี 2563 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 30,000 ล้านบาท

16/1/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (16 มกราคม 2563)

แนะนำคู่ค้า