info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.51.78

ยังไม่ปิด! รถไฟปรับเดินรถเข้าหัวลำโพง เผยเปิดสถานีกลางบางซื่อ ม.ค.64

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ตามที่มีข่าวในเว๊บไซต์สำนักข่าวญี่ปุ่น นำเสนอข่าวการให้บริการของสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) จะถูกปิดลง เนื่องจากสถานีกลางบางซื่อ จะเปิดให้บริการในปี 2564 ซึ่งถือเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศ นั้น

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ในต้นปี 2564 สถานีกลางบางซื่อจะเปิดใช้งาน ซึ่งจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พื้นที่ภายในสถานีจะประกอบไปด้วย ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่สำหรับห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกล และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และชั้นที่ 3 ประกอบด้วยรถไฟฟ้าเชื่อมทางอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ และสายใต้

โดยจะเป็นศูนย์รวมการเดินทาง จุดเชื่อมต่อทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดิน รถขนส่งสาธารณะต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาการจราจร และพื้นที่รอบ ๆ สถานีกลางบางซื่อก็จะถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน

ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อนั้น การรถไฟฯ จะยังไม่ย้ายขบวนรถไฟทางไกล และขบวนรถชานเมืองที่ออกจากสถานีกรุงเทพ ไปสถานีกลางบางซื่อทั้งหมด แต่จะพิจารณาให้ขบวนรถที่มีความพร้อมไปเปิดใช้บริการที่สถานีกลางบางซื่อก่อน

อย่างไรก็ตาม สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) จะเปลี่ยนจากสถานีรถไฟหลัก เนื่องจากจะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีกรุงเทพน้อยลง แต่ยังคงเป็นสถานีรถไฟที่ให้บริการประชาชนเหมือนเช่นที่ผ่านมา และพัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของประชาชนด้านประวัติศาสตร์ของการรถไฟฯ ต่อไป

19/1/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (19 มกราคม 2563)

แนะนำคู่ค้า