info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.204.42.98

ทย.ยันสนามบินเบตง เปิดบริการมิ.ย.นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมท่าอากาศยาน ตรวจความคืบหน้าสนามบินเบตง เผยทางวิ่ง –ทางขับ-ลานจอด-อาคารผู้โดยสารเสร็จ 100 % ยันเปิดบริการเดือนมิถุนายนนี้ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)เป็นประธานประชุมหารือความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 กรมท่าอากาศยาน (ทย.)

ในการประชุมทุกหน่วยงานได้แจ้งการติดตามความคืบหน้าการเปิดใช้สนามบินเบตงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. งานก่อสร้าง ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินรวมถึงอาคารที่พักผู้โดยสารของกรมท่าอากาศยาน ดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์

2. กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน ได้จัดกิจกรรมนำสายการบิน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในอำเภอเบตง ณ ท่าอากาศยานเบตง เพื่อร่วมหาแนวทางในการศึกษาเส้นทางเพื่อให้สายการบินเปิดเส้นทางบินสู่ท่าอากาศยานเบตง โดยมี สายการบินนกแอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ให้ความสนใจในการทำเส้นทางบินสู่ท่าอากาศยานเบตง

3. ด้านการประกาศกำหนดสนามบินเบตงเป็นสนามบินอนุญาต ขณะนี้ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 ให้สนามบินเบตงเป็นสนามบินอนุญาต ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ท่าอากาศยานเบตง มีสถานะเป็นสนามบินตามกฏหมาย ต่อไป

4.งานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน และอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ VOR/DME ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างได้สะสมร้อยละ 83.072 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะเร่งติดตั้งอุปกรณ์ และทำการบินทดสอบ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง ในเดือนมิถุนายน 2563

5. การติดตั้ง ระบบ AWOS (Automatic Weather Observation System) ขณะนี้อยู่ในช่วงเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อนุมัติในหลักการโดยต้องเร่งรัดการติดตั้งระบบ AWOS ก่อนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะลงพื้นที่ตรวจระบบ AWOS ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อมอบใบอนุญาติจัดตั้งระบบ AWOS ณ ท่าอากาศยานเบตง ต่อไป6. การสำรวจพิกัดและความสูงของสิ่งกีดขวางการบินโดยรอบท่าอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะร่วมกันพิจารณาดำเนินการให้ กรมแผนที่ทหารสามารถเร่งเข้าทำการสำรวจเพื่อนำข้อมูลไปใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

28/1/2563  ฐานเศรษฐกิจ (28 มกราคม 2563)

แนะนำคู่ค้า