เช็กเลยขึ้นฟรีสายไหนบ้าง “มอเตอร์เวย์-5 ทางด่วน” 3-8 ก.ย.นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“คมนาคม” จัดเต็มรับวันหยุดยาว 4-7 ก.ย.นี้ ขึ้นฟรีมอเตอร์เวย์และทางด่วน 5 สาย ดีเดย์ 3-8 ก.ย. 2563 อำนวยความสะดวกคนเดินทาง แก้รถติดหน้าด่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา กำหนดให้วันที่ 4 ก.ย. และวันที่ 7 ก.ย.นี้ เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 4 วัน

ล่าสุดกระทรวงคมนาคมมีมาตรการรองรับคนเดินทางไปต่างจังหวัด ได้ยกเว้นค่าผ่านทางให้กับประชาชน โดยในส่วนของกรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง บางแค ช่วงพระประแดง ต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 ก.ย. 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 ก.ย. 2563

ด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ก.ย. 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 วัน เนื่องจากเป็นช่วงต่อกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง

สำหรับทางพิเศษที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ คือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)

ทาง กทพ. และ บริษัทผู้รับสัมปทาน คือ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ตกลงยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 2 วัน คือในวันที่ 4 ก.ย. 2563 และวันที่ 7 ก.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการที่ชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านได้อีกด้วย

1/9/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 กันยายน 2563)

พื้นที่โฆษณา