กรมท่าอากาศยานเร่งติดตามแผนพัฒนาสนามบินสุราษฎร์

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

อธิบดีกรมท่าอากาศยานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (อทย.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ,นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งร่วมประชุมและรับฟังรายงานแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยในปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการซ่อมปรับปรุงระบบประปาและระบบสุขาภิบาล วงเงิน 1,680,000 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) , โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีทและปรับปรุงกันซึม พร้อมทาสีอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงิน 16,946,930.57 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย และอาคาร AFL วงเงิน 36,890,000 บาท ผลงานรวม 69.25% (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 2563) โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน วงเงิน 123,222,689 บาท ผลงานรวม 14.48% (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 2563)

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง (24 ยูนิต) วงเงิน 44,000,000 บาท ผลงานรวม 28.07% (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย.2563) โครงการระบบตรวจสอบรถยนต์เข้า-ออก เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ ทสฎ. วงเงิน 4,417,000 บาท ผลงานรวม 90% (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 2563) โครงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน วงเงิน 8,164,000 บาท ผลงานรวม 9.6% (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 2563)

และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการอนุมัติขอความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมนั่นก็คือ โครงการปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี วงเงิน 200,000,000 บาท ทั้งนี้ในการประชุมได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการ และกำชับให้เร่งโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

ปัจจุบันท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีสายการบินเปิดให้บริการ 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเซีย มีเที่ยวบินวันละ 36 เที่ยวบิน ( ไป- กลับ)

นอกเหนือจากการประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในแผนพัฒนาแล้ว นายทวี ยังได้เน้นย้ำให้ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานจะต้องแสกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ก่อนเข้าและภายหลังเดินทางออกจากอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อเป็นการระบุตัวตนตามมาตรการภายใต้นโยบายกระทรวงคมนาคม และกำชับให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก

การจัดจุดที่นั่งระหว่างรอขึ้นเครื่องที่มีการเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอร์ทำความสะอาดมือ เน้นย้ำให้พนักงานทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน ทั้งก่อนและหลังเสร็จสิ้นการให้บริการเที่ยวบิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

6/9/2563  ฐานเศรษฐกิจ (6 กันยายน 2563)

พื้นที่โฆษณา