info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.234.255.5

ลุ้นประมูลมอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ ปีหน้า/ทุ่ม7.9หมื่นล.

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายศักดิ์สยามชิดชอบ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามข้อสั่งการจาก นายกรัฐมนตรีในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงและแก้ไขปัญหาจราจร

รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้มีการเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงเส้นทางสู่ภาคใต้ โดยมีการเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายนครปฐม-ชะอำ (M8) ระยะทาง 109 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 79,006 ล้านบาท ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติการลงทุนในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุน(PPP) ซึ่งทางกรมทางหลวง(ทล.) ได้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางของโครงการดังกล่าวระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นการดำเนินการตามความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ในเบื้องต้นจะมีการแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1. นครชัยศรี-เพชรบุรี บริเวณที่ติดปัญหาด้านหัว และ2.ชะอำ-เพชรบุรี อีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้โครงการล่าช้า ก่อนที่จะมีการปรับรูปแบบต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้จะมีการแบ่งการดำเนินการคล้ายกับโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา และบางใหญ่-กาญจนบุรีจึงคาดว่าจะสามารถเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติได้ภายในปี 2564 พร้อมเปิดประมูลในปีเดียวกัน ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างในปี 2565 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 82 สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณชุมทางต่างระดับนครชัยศรี ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เส้นทางมุ่งหน้าลงใต้ถึงทางแยกต่างระดับท่ายาง

ขณะที่ในส่วนของความคืบหน้าโครงการมอเตอร์เวย์ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 26 กิโลเมตร วงเงิน 32,187 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างได้แก่ 1.ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จในปี 2565 2.ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16 กิโลเมตร วงเงิน 21,687 ล้านบาท ซึ่งเตรียมเสนอให้ ครม. พิจารณาในช่วงต้นตุลาคมนี้ โดยหาก ครม. เห็นชอบโครงการก็จะเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

ส่วนโครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์) ที่ตัดผ่านบริเวณเมืองราชบุรี ปัจจุบันตัวสะพานเดิมมีสภาพทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมากกว่า 65 ปี ขณะนี้ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

24/9/2563  แนวหน้า (24 กันยายน 2563)

แนะนำคู่ค้า