info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

"ขนส่ง" พร้อมเปย์ 266 ล้าน เวนคืนสร้างศูนย์นครพนม ???????

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“ขนส่ง” สปีดเวนคืน 121 ไร่ วงเงิน 266.95 ล้าน เคลียร์สร้าง “ศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม” 1,361 กว่าล้าน เล็งประกาศเชิญชวนเอกชนพีพีพีต้นปี 64 ตอกเสาเข็มปี 65 เปิดเต็มรูปแบบปี 68 เชื่อม ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 64 ขบ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 3,701.91 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณค่าเวนคืนที่ดินในโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม วงเงิน 266.95 ล้านบาท ขณะนี้เตรียมดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เวนคืนที่ดิน พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ 121 ไร่ มี 46 แปลง ได้แก่ ที่ดินเอกชน 41 แปลง ที่สาธารณะประโยชน์ 4 แปลง และ ที่ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 1 แปลง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย คาดว่าจะทำสัญญาและจ่ายค่าเวนคืนที่ดินได้ภายในต้นปี 64  นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) มีความคืบหน้าแล้ว 80% คาดว่า RFP แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 63 จากนั้นเข้าสู่กระบวนการประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน (PPP) ช่วงต้นปี 64 เริ่มก่อสร้างในปี 65 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือแล้วเสร็จในปี 67 ก่อนเปิดใช้บริการเต็มรูปแบบในปี 68 สำหรับศูนย์การขนส่งนครพนมใช้งบประมาณลงทุนรวม 1,361.35 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐลงทุน 1,043.83 ล้านบาท อาทิ การจัดหาที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ขณะที่ภาคเอกชนลงทุน 317.52 ล้านบาท อาทิ ลงทุนก่อสร้างอาคารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาคารรวบรวมและกระจายสินค้า คลังสินค้าทั่วไป อาคารซ่อมบำรุง โรงอาหารทั่วไป จุดตรวจทางเข้า–ออก สถานีชั่งน้ำหนัก   สำหรับศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย และเป็นประตู (Gateway) การขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ผ่านเส้นทาง R12 เชื่อมต่อระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้ (นครหนานหนิง มณฑลกวางสี) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นลานเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในประเทศเพื่อนบ้าน และจะเป็นพื้นที่รวบรวม และกระจายสินค้าบรรจุตู้คอนเทเนอร์ ช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มคัน และรถเที่ยวเปล่า   นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับตรวจปล่อยสินค้าของหน่วยงาน CIQ

(Customs/Immigration/Quarantine) คือการนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางผ่านเข้าออกและการตรวจคัดกรองพืชและสัตว์มาไว้ ณ จุดเดียวกัน แบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) และสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน หรือ Common Control Area (CCA) ในอนาคต และ อื่นๆ เช่น ปลั๊กเสียบตู้แช่เย็น สำหรับขนส่งผัก-ผลไม้สด และ ให้บริการเช่าคลังสินค้าทัณฑ์บน นอกจากนี้มีแผนดำเนินการพื้นที่อื่นๆ อีก เช่น สุราษฎร์ธานี หนองคาย มุกดาหาร และขอนแก่น   ขณะเดียวกันในปี 64 ที่ได้รับงบมา ขบ. มีแผนนำมาปรับปรุงระบบ และข้อมูลต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ตามที่ก่อนหน้านี้ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น อาทิ ศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตล.) กรมทางหลวง (ทล.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ด้วย  รายงานแจ้งว่า ศูนย์การขนส่งนครพนม ตั้งอยู่ที่ ต.อาจสามารถ อ.เมือง ประชิดด่านพรมแดนนครพนม และสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน) เมื่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการ จะรองรับปริมาณสินค้าได้สูงสุด 164,431 TEUs รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกับระบบราง (Shift Mode) ผ่านแนวรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่–นครพนม โดยได้หารือและบูรณาการการทำงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อให้มีการเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อควบคู่ด้วย

12/10/2563  เดลินิวส์ (12 ตุลาคม 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS