info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

คืบหน้า “อุโมงค์ทางเดินลอด” ถนนหน้าพระลาน-มหาราช เสร็จปี 64

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เดินหน้าก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการ “อุโมงค์ทางเดินลอด” ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช หลัง กทม.เซ็นสัญญา กับ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ ไปเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2563 จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 940 ล้านบาท ตามสัญญาจะแล้วเสร็จในปี 2564-2565

ความคืบหน้าล่าสุด ”ไทวุฒิ ขันแก้ว” ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานขุดเปิดแนว Guide Wall ของโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่โครงการ กำกับดูแลและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบ หรือส่งผลกระทบใด ๆ ต่อประชาชน

สำหรับโครงการนี้ ”กทม.” ต้องการจัดระเบียบและความปลอดภัยด้านการจราจร รองรับนักเที่ยวไทยและต่างชาติ ที่มาร่วมทำกิจกรรมบริเวณท้องสนามหลวง เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง จะจัดพื้นที่บริการห้องสุขาสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ จุดพักคอยที่สามารถหลบแดดหลบฝน และพื้นที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ

งานก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ประกอบด้วย อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณจุดตัดถนนถนนหน้าพระธาตุ กับถนนหน้าพระลาน ระยะทาง 96 เมตร ความลึก 6.6 เมตร มีโถงพักคอย พร้อมห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 51 ห้อง ทางขึ้นลง 4 จุด (ระบบบันไดเลื่อน)

มีชั้นลอยเป็นห้องเครื่อง สำหรับงานระบบควบคุม พื้นที่รวม 6,800 ตารางเมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงวันละ 35,000 คน และงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนสภาพพื้นที่

ซึ่งอุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทยสาขาหน้าพระลาน ระยะทาง 37 เมตร สร้างทางเดินลอดใต้ดิน ทางขึ้นลง 3 จุด ด้วยระบบบันไดเลื่อน พื้นที่รวม 390 ตารางเมตร และงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนสภาพพื้นที่

ส่วนงานก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เป็นการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดิน ระยะทาง 90 เมตร ความลึก 4.7 เมตร ประกอบด้วย โถงทางเดิน พร้อมห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง ทางขึ้นลง 2 จุด ด้วยระบบบันไดเลื่อน พื้นที่รวม 1,150 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง งานระบบระบายอากาศ และปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงวันละ 35,000 คน และมีการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจร บริเวณท้องสนามหลวง และพระบรมมหาราชวัง

23/10/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (23 ตุลาคม 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS