info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

ครม.เคาะมอเตอร์เวย์ “เอกชัย-บ้านแพ้ว” วงเงิน 19,700 ล้านบาท

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ครม.เคาะมอเตอร์เวย์ “เอกชัย-บ้านแพ้ว” กรมทางหลวงตอกเข็มปีนี้ แบ่งสร้าง 10 ตอน วงเงิน 19,700 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 ก.พ. 2564 อนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินการโครงการมอเตอร์เวย์ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทางประมาณ 16.4 กม. วงเงินก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนมอเตอร์เวย์มาดำเนินการ จะก่อสร้างเป็นทางยกระดับตลอดเส้นทาง แบ่งการก่อสร้างเป็น 10 สัญญา เปิดประมูลในปี 2564 แล้วเสร็จในปี 2567

โดยโครงการจะเป็นส่วนต่อเชื่อมกับทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 11 กม. ที่กรมทางหลวง กำลังก่อสร้างวงเงิน 10,500 ล้านบาท ส่วนงานระบบเก็บค่าผ่านทางตลอดสายทางจากบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว จะเปิดให้เอกชนร่วม PPP จะเริ่มประมูลในปี 2566-2567 คาดว่าจะเปิดบริการเต็มรูปแบบในต้นปี 2568 จะต่อเชื่อมกับทางด่วนสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แบบไร้รอยต่อ

สำหรับแนวเส้นทางช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 20+295 ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม. 36+645 ในเขตพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดขึ้นลงจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านมหาชัย 2 ด่านสมุทรสาคร 1 ด่านสมุทรสาคร 1 และด่านบ้านแพ้ว

9/2/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 กุมภาพันธ์ 2564)

แนะนำคู่ค้า