info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

ลุยขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล เพชรบุรี ช่วยเหลือชาวเรือ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

รมช.อธิรัฐ ติดตามความคืบหน้างานขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี ช่วยเหลือชาวเรือและเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล พื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 จุด โดยมีท่านณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยท่าน ส.ส.สาธิต อุ๋ยตระกูล เขต 2 จ.เพชรบุรี และท่าน ส.ส.สุชาติ อุสาหะ เขต 3 จ.เพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ จุดที่ 1 ร่องน้ำบ้านบางเก่า ได้ดำเนินการขุดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 กรมเจ้าท่า ระยะทางขุด 232 ม. ปริมาณดินขุด 23,300 ลบ.ม. ความกว้าง 15 ม. ความลึก 1.5 ม. ลุยขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล เพชรบุรี ช่วยเหลือชาวเรือ

จุดที่ 2 ร่องน้ำบ้านท่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 กรมเจ้าท่า ตามแผนดำเนินการ ระยะทาง 900 ม. ความกว้างก้นร่องน้ำ 15 ม. ความลึกจากระดับน้ำลงต่ำสุด 1.5 ม. ปริมาณดินขุด 116,000 ลบ.ม. กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำอื่นๆ เช่น ร่องน้ำบางทะลุ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ และที่เตรียมดำเนินการได้แก่ ร่องน้ำบางกุลา ร่องน้ำบางแก้ว และคลองวัว โดยท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบำรุงรักษาร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำเรือเข้า-ออก ได้ตลอดเวลา รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลากอันเป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

24/2/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (24 กุมภาพันธ์ 2564)

แนะนำคู่ค้า