info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

ดีเดย์ 8-19 เม.ย. เปิดใช้ 2 เลนมอเตอร์เวย์ “โคราช” ช่วงลำตะคองทะลวงรถติดสงกรานต์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“ศักดิ์สยาม” เคาะให้ประชาชนใช้มอเตอร์เวย์”บางปะอิน-โคราช”ชั่วคราวช่วงสงกรานต์ 8-19 เม.ย.นี้ สั่ง”ทางหลวง”เข้มความปลอดภัย ไฟส่องสว่าง เผยเปิด 2 ช่วง ขาออกวันที่ 9-13 เม.ย.รับคนกลับภูมิลำเนา และขาเข้าวันที่ 14-19 เม.ย.

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) ไปสำรวจว่า โครงการมอเตอร์เวย์ช่วงบางปะอิน – นครราชสีมา ช่วงลำตะคอง ระยะทาง 30 กม. จะสามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานชั่วคราวในช่วงเทศกาล นี้ ได้หรือไม่

เปิดวันเวย์ 2 เลน

ซึ่งได้รับรายงานว่า สามารถเปิดให้ใช้งานได้แบบ 2 เลนแบบวันเวย์ คือช่วงต้นเทศกาลก็เปิดเป็นขาออก และส่วนปลายของเทศกาลจะเปิดเป็นขาเข้า ซึ่งสั่งการ ทล.ต้องไปดูเรื่องความปลอดภัย ไฟส่องสว่าง และทางขึ้นลงที่ไม่อันตรายต่อประชาชน

“เพราะต้องยอมรับว่าแม้ในช่วงระยะทางดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ก็ยังมีเรื่องของงานติดตั้งระบบต่างๆที่ยังต้องทำต่อ โดยการกำหนดให้เปิดบางช่วงของมอเตอร์เวย์สายนี้ได้พิจารณาถึงข้อกำหนดในสัญญาที่ทำกับเอกชนแล้ว”

เคาะทางการ 1 เม.ย.นี้

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในวันที่ 25 มี.ค. 2564 จะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์อีกครั้งหนึ่ง และคาดว่าจะสรุปความชัดเจนได้ในวันที่ 1 เม.ย. 2564 นี้ ตอนนี้วางไว้ว่าน่าจะเปิดให้ใช้งานมอเตอร์เวย์ช่วงดังกล่าวได้ในรระหว่างวันที่ 8 -19 เม.ย. 2564 นี้

เปย “ประยุทธ์” สั่งระบายจราจร

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ”ว่า แนวคิดดังกล่าวมาจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความกังวลเรื่องการจราจรของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงให้กระทรวงคมนาคมไปดูว่า มอเตอร์เวย์บางปะอิน – นครราชสีมา ช่วงลำตะคอง จะพอเปิดให้ใช้ทางไปก่อนในช่วงเทศกาลได้ไหม

โดยมอเตอร์เวย์ช่วงดังกล่าวมีระยะทาง 22 กม. การเปิดใช้จะเป็นลักษณะช่องทางพิเศษ 2 เลนวันเวย์ โดยใช้ช่องทางด้านขาเข้ากรุงเทพฯเป็นเลนพิเศษ โดยวันที่ 9-13 เม.ย. 2564 จะเปิดช่วงดังกล่าวทำเป็นขาออก เพื่อระบายรถ

จุดเริ่มต้นจากจากกม.65 ของถ.มิตรภาพ แล้วขึ้นทางยกระดับ ไปสิ้นสุดกม.ที่ 154 บนทางหลวงหมายเลข 201สายทางต่างระดับสีคิ้ว–เชียงคาน ที่ต่างระดับสีคิ้ว และวันที่ 14-19 เม.ย. 2564 ก็จะเปิดเป็นขาเข้ากรุงเทพฯ

18/3/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (18 มีนาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS