ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานคอนกรีต

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ปรึกษาบริษัทและนายเสกสรรค์ ธโนปจัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์คอนกรีต ในจังหวัดนครปฐม และกาญจนบุรี โดยมีนายคมสัน ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการ บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ลงข่าววันที่ 27/8/2558

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา