info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.236.140

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้สนับสนุนรางวัลการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด ” ได้สนับสนุนรางวัลการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟคลับ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTUH รุ่น WTH-12/ATH-12 จำนวน 1 ชุด ทางบริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 5/10/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า