info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.236.140

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขาย

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ “UNI-Aire” ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขาย ซึ่งทางสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยเป็นผู้จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 401 (ชั้น4) อาคารพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน BSID ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเอง โดยนำไปปรับใช้ วิธีการคิด เสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในด้านการขาย รวมถึงปลูกฝังการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 13/10/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า