ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด “ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ซึ่งนำโดยอาจารย์ธีรพงศ์ จันทะชารี เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศที่โรงงานสมุทรปราการ เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งทางบริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเครื่องปรับอากาศคุณภาพสูงซึ่งได้รับการรับรองทั้งคุณภาพกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เป็นที่เชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ จากการเยี่ยมชมดังกล่าว ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าววันที่ 18/10/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา