ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสริมสร้างทักษะความรู้และร่วมออกบูธกิจกรรมสัญจรจังหวัดชลบุรี สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

“ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด ” เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการความรู้เทคนิคใหม่ๆ ของเครื่องปรับอากาศและร่วมออกบูธ ในวันที่ 12 –13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีกับผู้ประกอบการ รวมถึงได้รับความรู้ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าววันที่ 2/11/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา