ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ACAT

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 กับทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “เหล่าซือแป๋ ACAT” ซึ่งคุณจินตนา ศิริสันธนะ ท่านผู้บริหารของยูนิแอร์เป็นหนึ่งในอดีตนายกสมาคมฯ ปี 2554-2555 และเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของทางสมาคมประจำปี 2559 ณ.ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนน รัชดาภิเษก

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าววันที่ 9/11/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา