ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าของคนไทย ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้ทีมงานเลคิเซ่ฝ่าย R&D เข้าร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน" โดยได้บรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟัง ทางเลคิเซ่ต้องขอขอบคุณดร.อรวลี อมรลีตระกูล และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและช่วยประสานงานให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี…เลคิเซ่ เคียงข้างทุกความรู้สึกของสังคมไทย

ลงข่าววันที่ 7/12/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา