ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

สยามลวดเหล็กฯ สนับสนุนสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด โดย คุณอุษา บุญเกิด (คนที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสารองค์กรอาวุโส ร่วมด้วย บริษัทฯ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง ร่วมสนับสนุนการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ “กาชาดใส่ใจ ให้ที่อยู่” จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยสร้างบ้านให้แก่ นายสามก๊ก สันเทียะ ชาวบ้าน หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นครอบครัวที่ยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธาน ในการส่งมอบบ้าน

ลงข่าววันที่ 21/12/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา