ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับมอบใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายทรงศักดื ปิยะวรรณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-การตลาด และการขาย บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการตลาด และการขายเป็นรายแรกในประเทศไทยจากนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

On 18th Thursday 2016, Mr. Songsak Piyawannarat, VP-Marketing and Sales of Tata Steel (Thailand) Public Co., Ltd. received “ISO 9001:2015 Certificate of Marketing and Sales management system” which is the first company in Thailand to be certified from Mrs. Punnee Augsusingha ,President of Management System Certification Institute (Thailand) (“MASCI”)

Tata Steel (Thailand) Public Co.,Ltd., บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Website : www.tatasteelthailand.com
Telephone : 02-937-1000 Fax : 02-937-1223-4

ลงข่าววันที่ 24/2/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา