info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.233.139

โครงการความร่วมมือประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โดยนายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการลงนามในพิธีเซ็นสัญญาโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า กับบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด โดยนายสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบรนด์เลคิเซ่(LeKise) มูลค่าโครงการประมาณ 4 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เช่น หลอดไฟฟ้าแอลอีดี โคมไฟชนิดต่างๆ เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของทางบริษัทในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน
ผู้บริหารของนวนคร
1)นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารของเลคิเซ่ ไลท์ติ้ง
1)นายสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2)ดร. ดำรงศักดิ์ เชื่องยาง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้ประสานงาน : นพดล เจริญวิริยะธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 092-2585969 ,086-0903553

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 3/5/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า