ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

เลคิเซ่ กรุ๊ป ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เยี่ยมชมขบวนการผลิตหลอดไฟอันทันสมัยD

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เลคิเซ่ กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์เลคิเซ่ (LeKise) โดยคุณอธิวัตน์ หาญยุทธผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนายนพดล เจริญวิริยะธรรมผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) จำนวน 80 ท่าน จากคณะวิศวะกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและขบวนการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยและครบวงจร ซึ่งทาง"เลคิเซ่”เองตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์สู่สังคม..เลคิเซ่.เคียงข้างทุกความรู้สึกของสังคมไทย

ลงข่าววันที่ 13/5/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา