info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.233.139

นัสโก้ ซานิทารีแวร์ มอบของใช้และทุนการศึกษามูลนิธิเด็ก

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

คณะตัวแทนจาก บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ จำกัด ร่วมใจกันมอบสิ่งของเครื่องใช้และทุนการศึกษาให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็ก อำเภอ สามพราน จ. นครปฐม

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 16/5/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า