info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.233.139

CCTV & Fiber optic โรงงานกระดาษ กบินทร์บุรี

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ชื่อโครงการ | CCTV & Fiber optic โรงงานกระดาษ กบินทร์บุรี
ประเภทงาน | อาคารโรงงานผลิตกระดาษ
ขอบเขตงานรับผิดชอบ
- งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- งานเชื่อมสัญญานโรงงานระบบไกล ด้วยระบบสายใยแก้วนำแสง Fiber optic
สถานที่ | อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27/5/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า