ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้อนรับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “ UNI-Aire ” ได้มีโอกาสต้อนรับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงงานการผลิตเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ ถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ไปประกอบอาชีพและธุรกิจต่อไป

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
ติดต่อ โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277

ลงข่าววันที่ 21/6/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา