ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “ UNI-Aire ” ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงานสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตระบบปรับอากาศคุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อไปประกอบอาชีพและธุรกิจต่อไป

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
ติดต่อ โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277

ลงข่าววันที่ 6/7/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา