ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

IACG Co., Ltd. ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำกิจกรรม CSR แบ่งฝันปันโอกาส ณ โรงเรียนวัดสารวนาราม จ.ปราจีนบุรี

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

การจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับพนักงาน บริษัท ไอเอซี จำกัดและบริษัทในเครือ ประจำปี 2559 นี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักทำงานกับผุ้อื่น รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้นด้วย ทั้งนี้บริษัท ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีวี สื่อการเรียนการสอน ของใช้ต่างๆ ฯลฯ ร่วมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย

ลงข่าววันที่ 27/7/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา