ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ “ UNI-Aire ”

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดโรงงานต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระดับชั้น ปวช. จำนวน 100 ท่าน เพื่อรับฟังคำบรรยายพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงานสมุทรปราการ ถือเป็นการศึกษานอกโรงเรียนที่ทำให้เข้าใจขบวนการผลิต และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่านอกเหนือจากตำราเรียน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
ติดต่อ โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277

ลงข่าววันที่ 27/7/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา