ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

DRT รับรางวัล Investors’ Choice Awards 2016

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

นายสาธิต สุดบรรทัด (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับรางวัล Investors’ Choice Awards 2016 (ครั้งที่ 3) จาก นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เต็ม 100 คะแนนติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งสะท้อนถึงการยึดมั่นในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น

ลงข่าววันที่ 3/8/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา