ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้บรรยายพิเศษ และต้อนรับคณะนิสิตปริญญาโทและเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “ UNI-Aire ” ให้การต้อนรับคณะนิสิตปริญญาโทและเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงานสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำ และส่งเสริมนโยบายการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งนิสิตให้ความสนใจและร่วมสอบถามเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
ติดต่อ โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277

ลงข่าววันที่ 4/8/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา