ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด”

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเชิญตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เข้าอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศ เข้ารับฟังการบรรยายคุณสมบัติและวิธีติดตั้ง “ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนใช้สารทำความเย็น R-32 รุ่น UFV/AFV “ ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนรวมถึงเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าววันที่ 1/9/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา