ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

อินเตอร์ลิ้งค์ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณพีรพล เพ็ชรตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์ ในนาม “กิจการค้าร่วม เอส จี แอนด์ อินเตอร์ลิ้งค์(SG and INTERLINK CONSORTIUM)” ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) โดยมี คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานในพิธี และคุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลงนาม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2556)นี้เป็นการดำเนินงานรูปแบบทำสายไฟฟ้าลงใต้ดินและงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด GIS Substation ซึ่งถือเป็นงานที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ร่วมกับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ซึ่งรับผิดชอบโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์

ลงข่าววันที่ 5/9/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา