ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

“UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ ภาควิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งนำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการ ผลิตเครื่องปรับอากาศที่โรงงานสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าววันที่ 7/9/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา