ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นครปฐม ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงาน บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด “ ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นครปฐม ณ โรงงานการผลิต ถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้สำหรับบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยภายใต้โรงงานขนาดกว่า 10,000 ตารางเมตร โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และนักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมดูความพร้อมและศักยภาพการผลิตรวมถึงการจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าววันที่ 26/9/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา