ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ประจำปี 2559

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด “ ได้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ประจำปี 2559 จากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2559 (Prime Minister‘ s Export Award : PM Award 2016) ซึ่งเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคนไทยที่มีความเป็นสากล เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความสามารถ ประกอบกับความมุ่งมั่นที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกโดยคุณอธิษฐ์ เธียรลิขิต (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ) ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลในครั้งนี้

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/

ลงข่าววันที่ 29/9/2559

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา