ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

มิตซูบิชิ จิตอาสา นำพนักงานและคู่ค้าปลูกป่าในโครงการ One lift you need, one seed we plant

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา นำพนักงานบริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมากว่า 200 ท่าน ไปปลูกป่า ณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้ รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมดจำนวน 50 ไร่และปลูกต้นกล้าไปกว่า 10,000 ต้น โดยมีชนิดพันธุ์ที่หลากหลาย เช่น มะค่าสัก มะเดื่อง เป็นต้น

ลงข่าววันที่ 27/1/2560

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา