ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

อินเตอร์ลิ้งค์ คว้างานใหญ่

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และคุณอดิศักดิ์ เองมหัสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญาจ้าง กับคุณพิเชฐ ศรีสวัสดิ์ รองผู้ว่าการวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี เป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี (LOT4) มูลค่างาน 203 ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ลงข่าววันที่ 31/3/2560

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา