ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

ขอเชิญผู้ค้า/ผู้รับเหมาร่วมขึ้นทะเบียนผู้ค้า/ผู้รับเหมากับบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด (SNAPA Approved Vendor List)

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ขอเชิญผู้ค้า/ผู้รับเหมาร่วมขึ้นทะเบียนผู้ค้า/ผู้รับเหมาให้กับ บริษัท ส.นภา(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาพัสดุ/ผู้รับเหมาทำงาน ด้วยวิธีประมูล การสอบราคา และการตกลงราคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกำหนดกลุ่มงานและขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้า / ผู้รับเหมา เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ส.นภา นั้น จะได้ผู้ค้า/ผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการขององค์กรและส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) กับ ส.นภาฯ. อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครขึ้นทะเบียน มีดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ link https://goo.gl/forms/fm6dh37RY8i44e2d2 (แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน)
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-6530438-9 ต่อ 4402

ลงข่าววันที่ 6/6/2560

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา