ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะช่างไทยต้อนรับแผนไทยแลนด์ 4.0

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 2 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ นายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวอิงคสรณ์ วงษาศิระภิรมย์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ขวา) บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานช่างปูกระเบื้องไทยและการนำเสนอเทคโนโลยีการก่ออิฐมวลเบาและระบบกันน้ำรั่วซึมรูปแบบใหม่ พิธีลงนามจัดขึ้น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 3 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ นายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวอิงคสรณ์ วงษาศิระภิรมย์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ซ้าย) บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัดในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานช่างปูกระเบื้องไทยและการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่การก่ออิฐมวลเบาและระบบกันน้ำรั่วซึมรูปแบบใหม่พิธีลงนามจัดขึ้น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ

ลงข่าววันที่ 6/6/2560

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา