ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

“เอสซีจี” คว้า “ฉลากเขียว” ให้กับปูนซีเมนต์และท่อเป็นรายแรกและรายเดียว

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

"เอสซีจี" โชว์ศักยภาพผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง คว้า "ฉลากเขียว" จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้มอบให้กับปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี และท่อพีวีซี เอสซีจี ถือเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศ เผยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มั่นใจช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตวัสดุก่อสร้าง ตอบโจทย์เทรนด์ "กรีน" ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และตอบนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐ ตั้งเป้าหมายสิ้นปี 2560 เพิ่มสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น 40% นายอนุวัตร เฉลิมไชย แบรนด์ไดเร็คเตอร์ สำนักงานบริหารแบรนด์ ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า ตลาดอาคารเขียวปี 2559 มีมูลค่า 7,800 ล้านบาท และคาดว่าปี 2560 จะเติบโตขึ้น 8% สืบเนื่องจากเทรนด์วัสดุก่อสร้างสีเขียวเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น รวมถึงมีการผลักดันของภาครัฐบาลตามนโยบาย "การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว" (Green Procurement) ดังนั้น "เอสซีจี" ในฐานะผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันสินค้าให้ได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรและสถาบันต่างๆ อาทิ ฉลากเขียว, ฉลากคาร์บอน (SCG eco value), Green Industry เป็นต้น โดยล่าสุดปูนซีเมนต์และท่อพีวีซี เอสซีจี เป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้รับมาตรฐาน "ฉลากเขียว" (Green Label) ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน จากสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวคือ ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 สำหรับงานโครงสร้างของบ้านพักอาศัย โครงสร้างขนาดใหญ่ งานสาธารณูปโภค งานคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์ท่อเอสซีจี ได้แก่ ท่อพีวีซี สำหรับระบบประปาและระบายน้ำ และท่อพีวีซี สำหรับระบบสาธารณูปโภคและระบบประปาขนาดใหญ่

ลงข่าววันที่ 28/6/2560

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา