ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

ผลงานการผลิตติดตั้งงานโครงการ “แกรนด์บลูเลอวาร์ด-ศรีนครินทร์” (AC ASSET)

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ผลงานการผลิตติดตั้งงานโครงการ “แกรนด์บลูเลอวาร์ด-ศรีนครินทร์” (AC ASSET)

1.ประตู Main Gate ทางเข้า-ออกหน้าโครงการ
2.แผงประดับตกแต่ง หน้าทาง-ออกเข้าโครงการ
3.แผงประดับตกแต่งหน้าบ้าน
4.ระเบียงเหล็กดัดอิตาลี่
5.ราวบันไดเหล็กดัดอิตาลี่
6.แผงประดับตกแต่ง สโมสรโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท ประตูไชโยสตีล แอนด์ สเตนเลส จำกัด
โทร. 02-1034583-5
Website : www.phatuchaiyo.co.th
Email : phatu_chaiyo@hotmail.com

ลงข่าววันที่ 30/6/2560

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา