ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

งานแถลงข่าวเปิดโครงการถนนคนเดินตะพานหิน จ.พิจิตร

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

งานแถลงข่าวเปิดโครงการถนนคนเดินตะพานหิน โดยคุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานริเริ่มโครงการ ร่วมกับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอตะพานหิน ภาครัฐบาล ประชาคม และชุมชนเทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ สี่แยกถนนคนเดิน อำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร

ลงข่าววันที่ 26/7/2560

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา