info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.85.57.0

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา !! S.Super Cable ได้จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงต่ำกับการใช้งานที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการแจกหนังสือคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่น้องๆ นักศึกษาคณะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า’’สายไฟ เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆทุกท่าน จะได้รับความรู้ด้านสายไฟฟ้าแรงต่ำและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง แล้วพบ กันใหม่ในมหาวิทยาลัยต่อไป

สนใจติดต่อบริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
Call center : 02-4494770, 02-4494757-64
Web : www.ssupercable.com
IG : SSupercable
Line : SSupercable

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 13/3/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า