info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.147.211

ขอขอบพระคุณ ในการเยี่ยมชมบู๊ธ บ.ดี.พี.เซรามิคส์ ในงานแสดงสินค้า สถาปนิก 61

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ตามที่ทาง บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ได้ออกบู๊ธ ในงานแสดงสินค้า “สถาปนิก 61” architect’18 beyond ordinary ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม- 6 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมานั้น ท่านเป็นส่วนหนึ่งของแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติทางบริษัทฯ ได้แวะเยี่ยมชมบู๊ธ ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ ในการเยี่ยมชมบู๊ธ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ พร้อมทั้งกรอกแบบสอบถามในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการสนับสนุนในครั้งต่อไป หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่องไป บริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ดังนั้น หากท่านจะมีข้อเสนอแนะใด ๆ หรือให้ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปเรียนแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ขอได้โปรดแนะนำติดต่อกลับมาที่ บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ติดต่อเจ้าหน้าที่ชื่อ คุณชนัดดา คุณกิ่ง Sales Office
เบอร์โทรศัพท์ : 02 884 1841-5 ต่อ 128
แฟกซ์ : 02 884 0473
Email : customerservice@dpceramic.com
Web : www.dpceramic.com

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 31/5/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า