ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี พ.ศ. 2524 ทั้งนี้ผู้บริหาร คุณวีระ แย้มประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และ คุณวรีมน ศิริสันธนะ รองกรรมการผู้จัดการได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิฯ ซึ่งได้อธิบายความเป็นมาในการก่อตั้งมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่รอน และด้อยโอกาส และแนวทางในการดำเนินงานของทางมูลนิธิฯ และได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

ลงข่าววันที่ 2/7/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา