ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

มหาวิทยาลัยฯ สีเขียว.....บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

โดย สุเนตร คุณานันทกุล รองกรรมการผู้จัดการ ส่งมอบรถพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อรับส่งนักศึกษา และคณะอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สุเนตร คุณานันทกุล รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า โครงการระบบขนส่งรถพลังงานไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 18 คัน เป็นโครงการเช่ารถระยะยาว 3 ปี พร้อมพนักงานขับรถรับส่งนักศึกษา และคณะอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บนพื้นที่ 10,800 ไร่ โดยมีพนักงานเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 7.00 น. – 21.00 น. ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวสามารถรองรับได้ 14 ที่นั่ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดจุดพักผู้โดยสารภายในพื้นที่ตามเส้นทางเดินรถอย่างเหมาะสม และเริ่มให้บริการเปิดเทอมเดือนกรกฎาคมนี้ โดยแบ่งเส้นทางเดินรถเป็น 5 สาย โครงการระบบขนส่งโดยใช้รถพลังงานไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ ลดการใช้พลังงาน รวมทั้งลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในมหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบัน โกลบอล คอร์ปอเรชั่น มีอัตราการเติบโตลูกค้ากลุ่มรถเช่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มหาวิทยาลัย, โครงการหมู่บ้าน, โรงแรมรีสอร์ท, โรงพยาบาล ฯลฯ บริการให้เช่ารถพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ที่นั่ง – 24 ที่นั่ง แบบรายวัน รายเดือน และรายปี ทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าจะไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการบำรุงรักษา รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีกด้วย.....

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อบริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทร : 02-385-8888
Line: @globalcorporation

ลงข่าววันที่ 9/7/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา