ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รับรางวัลโรงงานสีขาว

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่บริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด ซึ่งดำเนินการตามระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และโครงการโรงงานสีขาว โดย ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ พญ.ลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แทนรับมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจาก นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถ.วิภาวดี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ลงข่าววันที่ 26/7/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา