ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

ผลงานส่งมอบงานติดตั้งลิฟต์ใหม่ อาคารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(รามา)

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ทางบริษัทเอเซียน เอเลเวเตอร์ ได้เข้าทำการส่งมอบงานติดตั้งลิฟต์ใหม่ อาคารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(รามา) ยี่ห้อNIDEC-KINETEK จำนวน 1 เครื่อง ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลงข่าววันที่ 6/8/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา